PDF Drukuj Email

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH I POMPOWANIE BETONU

 

  1. Zryczałtowane stawki za przewóz mieszanki betonowej:

 

Oznaczenie strefy Odległość pomiędzy wytwórnią
a placem budowy w kilometrach
Stawka PLN/m3
I 0-5 26,00 zł
II 6-10 29,00 zł
III 11-15 33,00 zł
IV 16-20 36,00 zł
V 21-25 39,00 zł
VI 26-30 42,00 zł
VII 41-40 47,00 zł
VIII 41-50 52,00 zł

 

Dojazd betonomieszarek na wytwórnie położone w odległości większej niż 20 km wynosi

2,60 zł za 1 km

 

Strefę należy określić w momencie składania zlecenia na wykonanie przewozu betonu.

a. Zryczałtowane stawki za przewóz i pompowanie betonu gruszkopompą oraz pompą do betonu oferta ważna od dnia 1.01.2011:

b. Transport betonu wg stawek z załącznika pkt.2

c. Pompowanie betonu : za czas pracy pompy uważa się: rozkładanie i składanie pompy, pompowanie wraz z przerwami na dostawę betonu oraz przerwami technologicznymi, przestawianie i mycie pompy.

Rodzaj Pojemność betonomieszarki

stawka za pierwszą

rozpoczętą godzinę pracy

stawka za następne

rozpoczęte 30 min

pumi długość wysięgnika 24 mb / pompa

3 ramiona typu Z / wydajność 35 m3 na godzinę

8 m3 270,00 zł 135,00 zł

pumi długość wysięgnika 28 mb / pompa

4 ramiona typu Z / wydajność 60 m3 na godzinę

9 m3 280,00 zł 140,00 zł

pumi długość wysięgnika 32 mb / pompa

4 ramiona typu Z / wydajność 81 m3 na godzinę

9 m3 310,00 zł 165,00 zł

mycie pumi w przypadku braku możliwości

umycia na budowie

ryczałt 150,00 zł  

dojazd gruszkopompy na budowę bez betonu

na terenie miasta Poznania

ryczałt 200,00 zł  

dojazd gruszkopompy na węzeł zlokalizowany

w odległości większej niż 20 km

za 1 km 3,00 zł  

 

Negocjowanie stawek na pompowanie betonu obowiązuje przy ilościach przekraczających 100 m3 i rozliczanie pompowania za 1m3 przepompowanego betonu.

  • Stawka za 1 m3 przepompowanego betonu wynosi 24 zł/m3 przy minimalnym odbiorze 20m3/godz. przy ilościach 100-200 m3 zlecenie jednorazowe.

  • Stawka za 1 m3 przepompowanego betonu wynosi 22 zł/m3 przy minimalnym odbiorze 25m3/godz. przy ilościach powyżej 200 m3 zlecenie jednorazowe.

  • Dopłata za pompowanie betonów specjalnych /bazalt, granit, zbrojenie rozproszone/ 3zł/m3

  • Dopłata za dodatkowy rurociąg 17 zł/mb

 

  1. Warunki dodatkowe:

  • Odległość pomiędzy wytwórnią, a placem budowy będzie ustalona po trasie drogowej w km

  • Minimalna ilość przewożonej mieszanki betonowej to 6 m3, jeżeli konieczne będzie dostarczenie mniejszej niż minimalna partia mieszanki betonowej to może zostać naliczona dodatkowa opłata za transport w zależności od strefy za każdy 1 m3, brakujący do ilości minimalnej.

  • Maksymalny czas rozładunku na budowie to 6 minut dla każdego 1 m3, jeżeli limit ten zostanie przekroczony może zostać naliczona dodatkowa dopłata za usługi transportowe w wysokości 30 PLN za każde rozpoczęte 15 minut rozładunku ponad ustalony limit czasu. Przewoźnik deklaruje, że będzie korzystać z tego zapisu tylko w przypadku złego wykorzystania samochodu /dotyczy betonomieszarek/.

 

Wszystkie ceny jednostkowe w niniejszej ofercie są podane w kwotach netto bez podatku VAT, który zostanie naliczony w momencie sporządzenia faktury stosownie do obowiązujących przepisów.

 

Powyższe stawki obowiązują do dnia 31.12. 2011